Privacy Policy


Immoseed, Carrein Peter Comm V verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens die via zijn website worden verzameld te eerbiedigen en te beschermen. Wij willen dat u in alle rust onze site kan bezoeken en van onze diensten gebruik kan maken. Daarom staan wij erop om u duidelijk te informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt.

Wat registreren wij?

Wij registreren via “contact”, via "Interesse in dit pand" uw naam, voornaam, adres, telefoon, gsm-nr, fax, e-mail adres.

Waarom?

We hebben uw persoonlijke gegevens nodig:

  • Om uw vragen te beantwoorden
  • Om u te informeren over nieuwe panden

Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens?

Uw overige persoonlijke gegevens worden niet gecodeerd vóór transmissie, maar we hebben privacy-beleidsmaatregelen in werking gesteld om uw persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen te beschermen tegen:

  • Toegang of wijziging door onbevoegden
  • Onjuist gebruik of bekendmaking
  • Onwettige vernietiging of verlies door ongeval


Onze werknemers, die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te eerbiedigen.
We beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden meedelen.

Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens?

Het personeel van Immoseed is volledig verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen tot hen richten via een e-mail op het volgende e-mail-adres:
info@immoseed.be 

Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

U kunt ons verzoeken om, zonder kosten, al uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen, door een brief te sturen - met een kopie van uw identiteitskaart – naar onderstaand adres:
          Immoseed – Romain Maesstraat 2 – 8490 Jabbeke

Wij zullen u zo snel mogelijk een kopie bezorgen van de persoonlijke gegevens die wij van u in ons bezit hebben.

Algemene informatie

Ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen van België en de Europese Unie:

  • De Belgische wet van 8 december 1992 (de zogenaamde «privacywet») recentelijk gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en in voege sinds 1 september 2001.
  • De Europese richtlijn nummer 95/46/CE van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy .


Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites die een hyperlink hebben met onze site.


grass

Ons kantoor

Immoseed
Carrein Peter COMM V
Gistelsteenweg 564B
8490 Zerkegem
België
BE 0728.529.881

VASTGOEDMAKELAAR - BEMIDDELAAR

BIV 512984
BA EN BORGSTELLING VIA NV AXA BELGIUM (polisnr. 730.390.160)

Onderworpen aan de deontologische code van het BIV

Als erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar onderworpen aan de BIV-plichtenleer.

Onderhevig aan de plichtenleer van de vastgoedmakelaar